پروژه ها We Are International Cargo Services

پیمانکار حمل شهری قطعات شرکت سایپا پرس

پیمانکار حمل شهری و شهرستان قطعات گروه خودرو سازی سایپا

ترمينال كانتينري تخصصي صادرات فآورده هاي نفتي در بندر شهيد رجايي

پیمانکار حمل ترمینال کانتینر شماره یک بندر شهید رجایی

مشاركت در اكثريت فعاليت هاي صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران