مدیران سریع ترین خدمات بین المللی حمل و نقل

امیر حسین عبدی

مدیر عامل

مدیر امور بندری و کانتینری شرکت بیکران قشم به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۶ عضو هیئت مدیره شرکت بحر و بر گستر پارس (فعال در زمینه لجستیک و حمل و نقل در بندر شهید رجایی) عضو هیئت مدیره شرکت گنجینه مهر بندرعباس به مدت ۴ سال (فعال در زمینه لجستیک و حمل و نقل در بندر شهید رجایی) رئیس ترمینال ریلی شرکت تایدواتر خاورمیانه، بندر شهید رجایی رئیس ترمینال های CFS بندر شهید رجایی، شرکت تایدواتر خاورمیانه مسئول امور مالی و اسنادی پایانه های اختصاصی شرکت تایدواتر خاورمیانه، بندر شهید رجایی(فعال در زمینه لجستیک و حمل و نقل در بندر شهید رجایی) عضو هيأت مديره شركت ققنوس (فعال در زمينه حمل و نقل ريلي و كانتينري) رئیس ترمینال ریلی شرکت تایدواتر خاورمیانه، بندر شهید رجایی رئیس ترمینال های CFS بندر شهید رجایی، شرکت تایدواتر خاورمیانه مسئول امور مالی و اسنادی پایانه های اختصاصی شرکت تایدواتر خاورمیانه، بندر شهید رجایی

اکبر سپهری فتاحی

عضو هیئت مدیره

رئيس هيأت مديره شركت كسري ساحل خليج فارس (حمل و نقل بين المللي و خدمات لجستيك) رئيس هيأت مديره شركت ققنوس (فعال در زمينه حمل و نقل ريلي و كانتينري مدير عامل در شركت صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران عضو هيأت مدیره شرکت بحر و بر گستر پارس (فعال در زمینه لجستیک و حمل و نقل در بندر شهید رجایی) مدیر امور بندری و کانتینری شرکت بیکران قشم به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۱ عضو هيأت مدیره شرکت گنجینه مهر بندرعباس به مدت ۴ سال (فعال در زمینه لجستیک و حمل و نقل در بندر شهید رجایی)

اشرف تقی زاده ارمکی

مدیرت ترانزیت

هیات علمی موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزاری دوره های اسناد بازرگانی، اسناد حمل،ترخیص کالا و قوانین امور گمرکی تدریس دوره های فیاتا در انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران تدریس دوره های ایرو در مرکز آموزش اتاق بازرگانی ایران تدریس قانون امورگمرکی و ترخیص کالا در مرکز آموزش اتاق بازرگانی ایران تدریس مقرارت صادرات و واردات در مرکز آموزش اتاق بازرگانی ایران تدریس اسناد بازرگانی در مرکز آموزش اتاق بازرگانی ایران تدریس کارگاه های تخصصی ترانزیت در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مدیر ترانزیت و واردات در شرکتهای حمل ونقل بین المللی به مدت 19 سال مشاور امور گمرکی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد مشاور امور گمرکی و ترانزیت کا لا در انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان مدرس اسناد بین المللی حمل کالا مشاور حقوقی حمل ونقل بین المللی و ترخیص کالا