امکانات سریع ترین خدمات بین المللی حمل و نقل

 • کشنده و تریلر ملکی فعال در بندر شهید رجایی ۴۵ دستگاه
 • کشنده و تریلر استیجاری فعال در بندر شهید رجایی بالغ بر ۶۰ دستگاه
 • پارکینگ و تعمیرگاه در سطح بندر شهید رجایی ۵۰۰۰ متر مربع
 • ساید لیفت (تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینری) فعال در بندر شهید رجایی ۳ دستگاه
 • کشنده ملکی فعال در استان تهران 20 دستگاه
 • تریلر خودرو بر ملکی ۲۷ دستگاه
 • تریلر کفی ملکی فعال در استان تهران ۲۰ دستگاه
 • کشنده استیجاری فعال در تهران بالغ بر ۱۰۰دستگاه
 • کشنده و تریلر جذبی فعال در پروژه حمل خودرو گروه خودرو سازی سایپا بالغ بر ۱۰۰ دستگاه
 • پارکینگ و تعمیرگاه استیجاری در بزرگراه آیت اله سعیدی ۱۵۰۰ متر مربع
 • دپو کانتینری 2000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی شورآباد
 • ریچ استاکر و تاپ لیفت جهت تخلیه و بارگیری کانتینر
 • طرف قرارداد چندین خط کانتینری معتبر خارجی و نمایندگی های داخلی آنها