حمل و نقل دریایی

سریعترین تحویل كانتینر در كشورهای شرق دور ، اروپا و سایر بنادر مهم حمل دریایی کالا به روش مستقیم از اقصی نقاط جهان به ویژه اروپا به کلیه بنادر ایران و بلعکس

بیشتر...

حمل و نقل ترانزیت

حمل و نقل محموله خود در گمرکات داخلی و همچنین کشورهای CIS و حوزه خلیج فارس و بالعکس را به تیم تخصصی ما در بسپارید.

بیشتر...

حمل و نقل زمینی

حمل زمینی از كشورهای اروپایی، جنوب شرق آسیا ، cis ، و كشورهای همسایه عراق ، افغانستان و ... با مناسبترین شرایط. حمل بوسیله كامیون و حمل خرده بار (گروپاژ) از تمامی مبادی اروپا و کلیه نقاط آسیا به ایران و بلعکس.

بیشتر...

حمل و نقل هوایی

توضیحاتی کوتاه پیرامون حمل ونقل هوایی

بیشتر...

اکنون برای دریافت تمامی نیازهای حمل و نقل جهانی خود، با ما تماس بگیرید.